Esad Bajić
 

 

    Objavljene knjige

 

   Roman:

- SJENA JEDNOG TAIBA, 2011.;

 

   Zbirke priča:

 TRAGOVI MISLI-dnevnik jednog softe 2014.

ĆUPRIJANJA, 2012.

 BOJA SJEĆANJA, 2010.

 OTKOSI SJEĆANJA, 2008.

– SEBILJ,1999.

 

  Zbirke pjesama

BIHUZURKA,1996. 

KAMENDAN,1997., 2013.

BESAN,1998., 2013.

GODOVI DANA, 2006., 2013.

KOME SEDŽDU ČINIŠ BRATE,2013.

 

 Islamistika i historija:

PUT KA ZEMZEMU, 2015.

BUDNI SIN ŽIVOGA, 2015.

HAZRETI HASAN, radijallahu anhu, 2014.

HUDHUDOVIM TRAGOM, 2013. 

BRAČNI ŽIVOT, 2013. 

KURBAN I HADŽDŽ, 2007. i 2012. 

–SEKSUALNOST I INTIMNI ŽIVOT U ISLAMU, 2005

SLOVO O HIDŽRI,2005

–SMRT, KABUR I SUDNJI DAN,2003.

RAMAZANSKI NASIHATI, 2003. 

–KUR'ANSKI IZAZOV ZNANOSTI,2003.

ZNAKOVI ZA RAZUMOM OBDARENE,2002. 

SVIJETLI PUTEVI ISLAMA, 2012. 

KONJIČKE DŽAMIJE, 2011.G. 

–MONOGRAFIJA MIZ-E KONJIC, 1999.

 

Najnoviji tekstovi Esada Bajića dostupni su za online čitanje na linku: ESAD BAJIĆ


 

 

Esad Bajić

Hudhudovim tragom

 

Izdavač: Fondacija "Lijepa riječ" Konjic

Suizdavač: Medžlis IZ-e Konjic

 

Knjiga Hudhudovim tragom predstavlja zbirku hutbi i predavanja koje sam držao kao hatib na džuma namazima ili u okviru radio-emisija "Svijetli putevi islama" Medžlisa IZ-e Konjic, koje uređujem u okviru programa Radio Konjica već više od 15. godina. Ovo je svojevrsni nastavak knjige Svijetli putevi islama koja je 2012.godine izašla u izdanju Karađozbegove medrese u Mostaru.  (Autor)

 


Esad Bajić i Ertan Basarik

Bračni život

 

 

Izdavač: Fondacija "Lijepa riječ" Konjic

Suizdavač: Medžlis IZ-e Konjic

Iz uvoda: Svaki čin ljudskog djelovanja pa tako i pisanje treba imati svoju namjeru, cilj koji bi ga opravdao. Ova knjiga nastala je iz želje da iz široke i bogate literature ponudi korisne naputke o braku, bračnom životu te da u okviru ove tematike zadovolji i intelektualnu radoznalost čitatelja. Prvenstveno je namjenjena kao dar mladim ljudima i mladim bračnim parovima, ali se nadam da će svojom tematikom privući i druge te im ponuditi odgovore koje njihova životna dob potrebuje.
To je razlog što ova knjiga u sebi sadrži i odabrane tekstove vezane za predbračni život muslimana i muslimanke, kao pomoć mladićima i djevojkama koji se tek spremaju za brak ali i kao obrazovno štivo bračnim drugovima u pogledu odgoja i potrebne pažnje koje iziskuje ili će iziskivati odgoj njihove djece, ako Bog da, kao i poglavlja vezana za starost i dr.
Knjiga između ostalog obrađuje i tematiku intimnog dijela bračnog života u islamu koji, zahvaljujući prilično bogatom fondu literature koja je u zadnjih desetak godina napisana na ovu temu i na našem jeziku više nije tabu tema...


Esad Bajić
Kome sedždu činiš brate

 

Zbirka pjesama „Kome sedždu činiš brate“ čini kraći izbor, uglavnom religioznih i rodoljubivih pjesama iz do sada objavljenih zbirki pjesama Esada Bajića (Bihuzurka, Kamendan, Besan i Godovi dana) te nekoliko pjesama koje je autor kao srednjoškolac objavljivao u listu učenika Gazi Husrevbegove medrese, „Zemzem“, a koje do sada nisu uvrštavane ni u jednu njegovu zbirku. Za naziv ove knjige uzet je naziv ilahije  „Kome sedždu činiš brate“ kojom je Esad prije 25 godine, još kao osnovac u rodnom Glavatičevu, uspješno zakoračio u pjesničke vode.

Pogledajte kompletan sadržaj knjige

 


Esad Bajić
KURBAN I HADŽDŽ

 

Iz knjige:

Islamska tradicija govori o vremenu kao otoku u moru vječnosti. Adem a.s. je svojim prvim pogledom i prvim korakom na Zemlji odvezao vrijeme čije su epizode oduvijek u svojoj povezanosti bile otisnute na u ploči pomno čuvanoj". Vrijeme što će sa Adem a.s. dovom pri silasku na Zemlju poteci biće vrijeme islama. Adem je bio prvi čovjek i prvi glasnik Allahove milosti u univerzalnoj objavi vremena kao čovjekove nadvremene šanse i mogućnosti. Poput konca koji sve bisere jedne niske drži na okupu, poslanstvo će biti veza vremena, njegov neprekidni osnov i osnov jedinstva ljudskog roda. Hadž kao sastavni dio islamskog života objedinjuje u simbolici svojih propisanih obreda cijelu epizodu ljudskog življenja na ovom svijetu predstavljajući svojevrsnu dramu čiji činovi daju odgovore na ljudska pitanja: Ko smo, Što smo, Odakle smo, Kuda idemo, Kako treba da idemo???

Opširnije


Esad Bajić
ĆUPRIJANJA

 

Knjiga koju imate u ruci posebna je po mnogo čemu. Autor se potrudio da joj podari mnoštvo simbolike kakvu ne susrećemo često. Sam naziv knjige naslonjen je na simbol Konjica, novu-staru Konjičku ćupriju. Pored naziva znamenit je i sam tiraž knjige: 330 primjeraka. Pomalo zbunjujući a pomalo i neprimijetan na prvi pogled. No, kako je sva knjiga imala želju da bude u znaku simbolike Konjičke ćuprije tako je i tiraž podređen toj želji pa 330 primjeraka označava 330 godina od kako je (1682. godine) podignuta Konjička ćuprija. I broj strana ove knjige ima svoju simboliku, no, možda je isuviše nepotrebno brojati koliko vam koraka treba da se prošetate preko naše Ćuprije. No, ni tu posebnost ove knjige ne prestaje. Iako je ova moja uvodna riječ, kao i sadržaj same knjige u svakom njenom primjerku isti, primjerak koji vi sada držite u ruci na svoj način je poseban. Naime, svaki primjerak knjige je poseban po svojoj korici. Svaki od 330 primjeraka ima posebnu koricu, što je raritet na ovim našim prostorima, a vjerujem, u najmanju ruku rijetkost i u svijetu. Ovo za sobom vuče i jednu nezgodnu posljedicu jer knjiga ne može doživjeti neko novo izdanje.

Opširnije


Esad Bajić
SVIJETLI PUTEVI ISLAMA

Ertan Basarik

Iz recenzije
Knjiga Svijetli putevi islama na specifičan način može biti prihvaćena kao sjemenište lijepih riječi. Autor jasno i nedvojbeno analitički pristupa stvarima koje zatičemo na stazi životnog kretanja. Obrađene teme su aktuelne, dopadljive i naravno korisne svome slušatelju/čitatelju. Pretakanje predavanja održanih putem radio emisija u pisano štivo predstavlja pun pogodak. Osim što za autora predstavlja trajni izvor dobara, za čitatelja bi trebala biti podstrijek za kretanje putevima vlastitog (d)oživljavanja islama i nadrastanja osobe u sebi koja se zadovoljava tuđim opisivanjima onog što i sam treba iskusiti.Ova je knjiga na neki način poklon koji se nosi kada se pođe negdje na sofru. Naravno u mjesecu ramazanu pozvani smo za Božiju sofru i gospodin Esad je sa sobom ponio probrane poklone, upakirane u skladne teme koje su aktuelne i danas i uz ramazan...
 Opširnije


Esad Bajić
KONJIČKE DŽAMIJE

KONJIČKE DŽAMIJE  

Izdavač: Fondacija "Baština duhovnosti" Mostar
Recenzenti:
dr. Sedad Dizdarević
mr.Nihad Čamdžić 
ISBN 978-9958-867-09-9
Format B5,180. str. color

Godina izdanja: 2011.

Monografija džamija na području Medžlisa Konjic. Format B5. Broj strana 180.color, ISBN 978-9958-867-09-9. Knjiga je dostupna i za online čitanje LINK


Esad Bajić
SJENA JEDNOG TAIBA

SJENA JEDNOG TAIBA
Izdavač: Fondacija "Baština duhovnosti" Mostar

Recenzenti: mr. Mustafa Prljača, M. Ćehajić

ISBN 978-9958-867-00-2
Format A5, 224. str.

Godina izdanja: 2011.

Link za online čitanje


Esad Bajić
BOJA SJEĆANJA

BOJA SJEĆANJA

Izdavač: KUU "Sejfullah" Konjic
Recenzenti: 

Tanja Zubčević-Alečković

Aziz Nuhić

Godina izdanja: 2010.

ISBN 978-9958-9017-3-7
COBISS.BH-ID 18181638
Format A5, 124. str.

Link za online čitanje


Esad Bajić
OTKOSI SJEĆANJA

OTKOSI SJEĆANJA

Izdavač: KUU "Sejfullah" Konjic

Recenzenti: 
Imamović Amar,
Aziz Nuhić
Godina izdanja: 2008.
ISBN 978-9958-9017-0-6
COBISS.BH-ID 17010950
Format A5, 124. str.

Link za online čitanje
 


Esad Bajić, Dženana Lepirica
SEKSUALNOST I INTIMNI ŽIVOT
U ISLAMU

 

SEKSUALNOS TI INTIMNI ŽIVOT U ISLAMU

Izdavač: LIBRIS
Recenzent: 
Elharun Selimović
ISBN  9958636166

Godina izdanja: 2005.
Broj stranica: 216
Format: 21*14 cm

Islam za svoje sljedbenike nudi, izmedu ostalog, i propise iz moralne i lične sfere ljudskog života. Bračni odnosi, među kojima su i intimni odnosi supružnika, nisu u islamu tabu - tema, nego potpuno prirodni odnosi regulirani šerijatskim propisima. Kada su u pitanju moral i privatnost, islam ima specifične odrednice i pravila koja se tiču ishrane, higijene, načina oblačenja, kao i pravila o zasnivanju bračne zajednice, razvodu i nasljeđivanju. Islamski bračni zakoni ne zaustavljaju se na tome što objašnjavaju kako i kime se treba ženiti, oni se također bave seksualnim moralom čovjeka. Kao što stoji u poglavljima ove knjige, o seksualnom moralu govori se u Kur'anu, a sasvim otvoreno su o njemu diskutovali Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, članovi njegove porodice i ashabi. Zbog toga nema mjesta sumnji u dozvoljenost otvorene diskusije o seksualnom moralu u islamu. Ovo je rijetka knjiga na ovu temu i preporučujemo je kao obaveznu lektiru muslimanskoj omladini i mladim bračnim parovima. Namjeran, ali važan učinak ove knjige jeste da čini otvoreni razgovor o seksu i ljudskoj seksualnosti opravdanim, izvlačeći ga izvan dosega neizgovorenog tabua i tajanstvenosti, te smanjujući nešto od anksioznosti i nelagode koja okružuje ovu ranije izbjegavanu temu.


ESAD BAJIĆ
KURBAN I HADŽ

KURBAN I HADŽ

Izdavač: Medžlis IZ Jablanica

Recenzent: Suljo Cikotić

Godina izdanja: 2007.
Broj stranica: 145
Format: 21*14 cm

 


Esad Bajić
SMRT, KABUR I SUDNJI DAN

SMRT, KABUR I SUDNJI DAN

Izdavač: Medžlis IZ Konjic

Godina izdanja: 2003.
Broj stranica: 104
Format: 21*14 cm

 


Esad Bajić
SLOVO O HIDŽRI

SLOVO O HIDŽRI

Izdavač: Medžlis IZ kONJIC

Godina izdanja: 2007.
Broj stranica: 104
Format: 21*14 cm

 


Esad Bajić
RAMAZANSKI NASIHATI

RAMAZANSKI NASIHATI

Izdavač: EL-KELIMEH,Novi Pazar

Godina izdanja: 2003.
Broj stranica: 245
Format: a5

 


Esad Bajić
KUR'ANSKI IZAZOV ZNANOSTI

KUR'ANSKI IZAZOV ZNANOSTI

Izdavač: Medžlis IZ Konjic

Recenzent: Nazif Garib

Godina izdanja: 2003.
Broj stranica: 145
Format: 21*14 cm

 


Esad Bajić
ZNAKOVI ZA RAZUMOM OBDARENE

ZNAKOVI ZA RAZUMOM OBDARENE

Izdavač: Medžlis IZ Konjic

Recenzent: Nazif Garib

Godina izdanja: 2002.
Broj stranica: 106
Format: 21*14 cm

 


Esad Bajić
MONOGRAFIJA MIZ-E KONJIC

MONOGRAFIJA MEDŽLISA IZ-E KONJIC

Izdavač: Medžlis IZ Konjic

Recenzent: Nazif Garib

Godina izdanja: 1999.
Broj stranica: 108
Format: 29,7*21 cm

 


Esad Bajić
SEBILJ ili potraga za ogledalom

SEVILJ ILI POTRAGA ZA OGLEDALOM

Izdavač: KUD SVJETLOST, KONJIC

Recenzent: Ahmet Biber

Godina izdanja: 2001.
Broj stranica: 148
Format: 21*14 cm

 


Esad Bajić
BESAN, poezija

BESAN,  zbirka pjesama

Izdavač: Medžlis IZ Konjic

Recenzent: Ahmet Biber

Godina izdanja: 1998.
Broj stranica: 58
Format: 21*14 cm

 


Esad Bajić
KAMENDAN, poezija

KAMENDAN,  zbirka pjesama

Izdavač: BZK Preporod, OO Konjic

Recenzent: 
Ahmet Biber i Senadin lavić

Godina izdanja: 1997.
Broj stranica: 48
Format: 21*14 cm

 


Esad Bajić
GODOVI DANA, poezija

GODOVI DANA,  zbirka pjesama

Izdavač: KUU Sejfullah, Konjic

Recenzent: Biljana Handžo

Godina izdanja: 2006.
Broj stranica: 66
Format: 21*14 cm

 


Esad Bajić
BIHUZURKA, poezija

BIHUZURKA,  zbirka pjesama

Izdavač: MOS Konjic

Recenzenti: 
Bajro Perva i Selman Selhanović

Godina izdanja:1996.
Broj stranica: 68
Format: 21*14 cm