Sat01182020

Last updateTue, 06 Mar 2018 10am

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back You are here: Home O nama

O Fondaciji

Fondacija je upisana u registar fondacija Federacije Bosne i Hercegovine broj 126, Knjiga I registra, dana 29.06.2012.g.

Identifikacijski broj: 4227768270006
Šifra djelatnosti: 91330

Fondacija ima svojstvo pravne osobe a zastupa je i predstavlja
Esad Bajić, predsjednik Upravnog odbora

Žiro račun: 1606040000027757, 
Vakufska banka DD Sarajevo, 
Filijala Mostar, Poslovnica Konjic

 

 

Ciljevi fondacije "Lijepa riječ"

 


• Promoviranje kulturne baštine, povijesne istine, i znanstveno-umjetničke aktivnosti Bošnjaka, kao i drugih naroda sa kojima Bošnjaci stoljeċima žive zajedno. 
• Organiziranje kulturnih manifestacija, naučnih seminara, susreta, izložbi, promocija i sličnih priredbi.
• Prikupljanje dokumentacije, audio i video zapisa, svjedočenja i drugog materijala o kulturnoj baštini Bošnjaka.
• Dodjela stipendija i drugih finansijskih potpora za studije i radove naučnog i kulturnog značaja koji doprinose unapređanju ciljeva Fondacije.
• Formiranje biblioteke koja će sadržavati knjige, audio i video zapise i druge materijale o kulturnoj baštini Bošnjaka, u skladu sa zakonom.
• Izdavačka djelatnost - objavljivanju knjiga, brošura i periodike, u skladu sa zakonom.
• Organizovanje seminara, tečajeva i kurseva.
• Pružanje podrške i pomoći pojedincima i institucijama koje se u okviru svoje djelatnosti podudaraju sa ciljevima Fondacije;
• Obavljanje i drugih poslova i zadataka od interasa za Fondaciju.

Klub knjige

 "Lijepa riječ"

Naša izdanja

Naša izdanja

Video

Naš youtube kanal

TEKSTOVI

Tekstovi E. Bajić

Fotogalerije

Fotografije

Fondacija "LIJEPA RIJEČ" Konjic, 

Šehidska br.4 , 88400 Konjic, Bosna i Hercegovina

Žiro račun: 1606040000027757, Vakufska banka DD Sarajevo, Filijala Mostar, Poslovnica Konjic

Fondacija je upisana u registar fondacija Federacije Bosne i Hercegovine broj 126, Knjiga I registra, dana 29.06.2012.g.

Identifikacijski broj: 4227768270006

 

Novo u štampikriske-uspomena

Esad Bajić,

KRIŠKE USPOMENA

Konjic 2017.

Fondacija "Lijepa riječ" Konjic,2017.