Thu12122019

Last updateTue, 06 Mar 2018 10am

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back You are here: Home Naša izdanja ŽENA SE ZOVE AZRA

Izdanja fondacije "Lijepa riječ"

ŽENA SE ZOVE AZRA

Aldina Medija

ŽENA SE ZOVE AZRA

Konjic 2016.g.

 

Naziv knjige: Žena se zove Azra

Autor: Aldina Medija

Izdavač: Fondacija „Lijepa riječ“ Konjic

Za izdavača: Esad Bajić

Recenzenti: Dijana Hadžizukić Amer Tikveša Esad Bajić

Ilustracija naslovnice: Enesa Ustamujić Sejdić

 

Predgovor

U ovom predgovoru neću se baviti detaljnim tumačenjem pojedinih pjesama i obrazloženjem zašto svaku od njih smatram vrijednom čitanja, čisto iz straha da bi ih za budućeg čitaoca mogao zakovati u jednom tumačenju. Ali, ipak, želim ponuditi jedan ključ čitanja koji se meni čini vrijednim i koji je bio presudan da pristanem na saradnju s autoricom u vezi s njenom zbirkom. Taj ključ je feministički. Krenimo od naslovne sintagme ove knjige. Ko je Azra? Azra je autoricina kćerka i naslov se jednim dijelom odnosi na njeno imenovanje. Azra je i naziv banda koji autorica voli, ali zahvaljujući tom bandu Azra je i izraz bunta jedne generacije koji je i autorica stigla da doživi kao lični. Ona ga sad transponira na ženu uopšte. Otud naziv zbirke Žena se zove Azra. Tako da se i čin imenovanja ženskog djeteta ovdje nameće kao poetski i ideološki. Kao jedino logično ime za ženu, dakle, pojavljuje se Azra. Naime, žensko dijete, bez obzira na ime kao garant kakve-takve individualizacije ljudskog bića, u patrijarhalnim društvima kakvo je naše, nerijetko će biti procjenjivano i vrednovano u skladu sa svojim rodnim identitetom, tj. stereotipima i predrasudama koje tom identitetu upisuje sredina. Azra, kao zamjenski naziv za ženu, znači i novi početak tog identiteta čije će uobličavanje biti uslovljeno kvalitetom i energijom bunta upisanog u to ime, a usmjerenog protiv okova koje patrijarhat nameće ženi. To ona želi svom djetetu, samoostvarenje pa i kroz bunt prema svemu što je nametnuto. Vođena opštepoznatom mišlju da se samo tako može biti u miru sa sobom, što je preduslov mirnog odnosa sa svijetom. To se da iščitati iz prve pjesme posvećene upravo kćerki.

 Pritom, taj bunt je nenasilan, on je u skladu s etikom brižnosti koja se vidi kad pjesnikinja objašnjava šta je njoj MI, tj. šta znači pripadati kolektivnom identitetu. Navodi sljedeće riječi: MIslim MIlost MIlujem MIsaonost MIrišem MIloduh MIvena MIrom. Velikim pričama, pogotovo nacionalnim, višestoljetnim nerješivim brigama, pretpostavlja svakodnevne. Kao u pjesmi Kulin:

Obećavam da ću te se sjetiti u pjesmi,

Kuline,

kada uspavam

jednog dječaka i

nabacim na ramena

potežak ruksak jednoj djevojčici.

 

No, taj bunt itekako zna biti neugodan za onog ko ga izaziva.

U tekstu „Ja tebe mogu uvijek“ šalterska službenica je u čudu što autorica pod „ime roditelja“ stavlja majčino a ne očevo ime. Na osnovu toga izvlači pogrešnu konstataciju koju joj, iako je čula, autorica ne negira nego je cinično i izazivački ostavlja u tom pogrešnom zaključku, što je metod koji susrećemo i u drugim zapisima ove knjige. I ovdje ću stati preporučujući čitaocu da i ostale pjesme osmotri i iz ove perspektive, ne umanjujući vrijednost i drugačijih perspektiva.

Amer Tikveša

 

 

Fondacija "LIJEPA RIJEČ" Konjic, 

Šehidska br.4 , 88400 Konjic, Bosna i Hercegovina

Žiro račun: 1606040000027757, Vakufska banka DD Sarajevo, Filijala Mostar, Poslovnica Konjic

Fondacija je upisana u registar fondacija Federacije Bosne i Hercegovine broj 126, Knjiga I registra, dana 29.06.2012.g.

Identifikacijski broj: 4227768270006