Thu12122019

Last updateTue, 06 Mar 2018 10am

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back You are here: Home Naša izdanja BRAK I PORODICA, islamski pogled

Izdanja fondacije "Lijepa riječ"

BRAK I PORODICA, islamski pogled

Esad Bajić

BRAK I PORODICA, islamski pogled

Konjic 2015.g.

U izdanju fondacije "Lijepa riječ" Konjic i Medžlisa IZ-e Konjic počektom 2015.godine iz štampe je izašla knjiga

BRAK I PORODICA, islamski pogled.

Ova knjiga predstavlja drugo izmjenjeno izdanje knjige Bračni život, koja je 2012. godine štampana u izdanju fondacije "Lijepa riječ" Konjic.

 

UVOD

 

Od Božijih blagodati, u životu na ovom svijetu, jeste i to što nam olakšava formiranje porodice i daruje nam dobre bračne drugove. Ta blagodat Božija u Kur'anu je opisana kao izvor smiraja, samilosti i ljubavi: ''...i jedan od dokaza Njegovih je to što za vas, od vrste vaše, stvara žene da se uz njih smirite, i što između vas uspostavlja ljubav i samilost; to su, zaista, pouke za ljude koji razmišljaju.''[1]

 

Stupajući u bračnu zajednicu mi očekujemo da u njoj pronađemo ljubav, zadovoljstvo, smiraj i sigurnost. Islam je, radi očuvanja plemenite bračne veze i sreće supružnika, ponudio propise koji pomažu da se bračna harmonija sačuva i izbjegne sve što bi moglo narušiti bračnu slogu.

 

Ova knjiga nastala je iz želje da iz bogate islamske literature ponudi sažete propise i smjenrice vezane za bračni i porodični život, te uputi čitaoca na iznalaženja rješenja za eventualne probleme s kojima se možemo suočiti u bračnoj zajednici.

 

Prvenstveno, ova knjiga, je namjenjena kao dar bračnim parovima prilikom šerijatskog sklapanja braka u Medžlisu Islamske zajednice Konjic, ali se nadam da će svojom tematikom biti od koristi mladićima i djevojkama koji se tek pripremaju za brak.

 

Islam se ne bavi samo duhovnim uzdizanjem ljudskih bića. Islam ima jasne smjernice i pravila koja se tiču i ekonomije, finansija, politike, socijalne zaštite, ekologije, ali i higijene, ishrane, načina oblačenja, kao i pravila o zasnivanju bračne zajednice, odgoju djece, nasljeđivanju itd. Islamski bračni zakoni se ne zaustavljaju na tome da samo objašnjavaju kako i koga treba oženiti, oni obuhvataju i emocionalna stanja kao i seksualni moral ljudskih bića. O tome se govori u Kur’anu, a otvoreno su o njemu govorili Poslanik, a.s., i njegovi bližnji.

 

Intimni život supružnika počinje stupanjem u brak i jedan je od važnih činilaca sređenog i uspješnog braka, te je, shodno tome, neophodno poznavati određene činjenice i faktore koji utiču na nj, kao i njegove slobode, a samim tim i granice. Sve teže ekonomske prilike, promjene u porodicama u pogledu uloge muž-žena, majka-otac, odgajatelj - dijete od supružnika traži  mnogo više znanja, volje i truda da svoj život i svoju porodicu održe u duhu islamskog načina razmišljanja.

 

Postoji veliki broj ljudi koji ima teoretska znanja o mnogim pitanjima vezanim za brak i druge životno važne stvari, ali je mnogo manji broj onih koji to u praksi primjenjuju. Zato je još važnije od znanja - primjena tog znanja u praksi. Deklarativno znanje zaista ne vrijedi ako se u praksi ne primjenjuje. Štaviše, znanje koje se u praksi neprimjenjuje predstavlja antipropa-gandu za takvu vrstu znanja.

 

Bračni život u suštini predstavlja potpunost življenja i sa sobom nosi darove ali i odgovornost cjelokupnog življenja. Nemoguće je u jednu knjigu smjestiti sve potrebne smjernice i putokaze koje iziskuje tako široko polje. Čak i da je to moguće, razvoj ljudskog društva donosiće nove situacije i specifične okolnosti koje će iziskivati nova promišljanja i nove odgovore a time i našu potrebu da se obraćamo učenjacima koji će nam na konkretno pitanje, dati konkretan odgovor. Zato, prije nego vam ponudim sadržaj ove knjige, upućujem vas na rubriku „pitanja i odgovori“ na web-stranici Rijaseta IZ-e u Bosni i Hercegovini[2] kao najednostavniji i najbrži način da postavite  konkretno pitanje i dođete do konkretnog odgovora koji će vam pomoći da vaš život uskladite sa propisima naše vjere islama.

Esad Bajić

 


 

[1] Er-Rum, 21.

 

 

Fondacija "LIJEPA RIJEČ" Konjic, 

Šehidska br.4 , 88400 Konjic, Bosna i Hercegovina

Žiro račun: 1606040000027757, Vakufska banka DD Sarajevo, Filijala Mostar, Poslovnica Konjic

Fondacija je upisana u registar fondacija Federacije Bosne i Hercegovine broj 126, Knjiga I registra, dana 29.06.2012.g.

Identifikacijski broj: 4227768270006